NOȚIUNI FUNDAMENTALE

Mărimi fizice, matematică elementară


1. Sistemul internațional de mărimi fizice și unități de măsură. Multipli și submultipli ai unităților de măsură (14.09.2015)2. Alfabetul grec. Exemple de mărimi fizice notate cu litere grecești. Variații (14.09.2015)
3. Matematică: exponenți, notația științifică și puterile lui 10, ecuații și sisteme de ecuații, variații, variații relative și procente (16.09.2014)