MECANICA

  • Mişcarea şi repausul. Tipuri de mişcări
  • Principiile mecanicii newtoniene și tipuri de forțe
  • Teoreme de variaţie şi legi de conservare în mecanică
  • Echilibrul mecanic

9.05.2015
Felicitări elevilor clasei a IX-a D pentru Marele Premiu obținut la Concursul de comunicări științifice „Ștefan Procopiu” - Piatra Neamț, cu lucrarea MIȘCAREA ÎN CÂMP GRAVITAȚIONAL: TEORIE, EXPERIMENT ȘI MODELARE

Aspecte teoretice


1. Viteze relative: prezentare realizată de Teodora Bulichi, clasa a XII-a C


2. Mișcarea rectilinie uniform variată: document realizat de Teodora Bulichi, clasa a XII-a C


3. Mișcări în câmp gravitațional: document realizat de Teodora Bulichi, clasa a XII-a C


4. Mișcarea circulară uniformă: document realizat de Teodora Bulichi, clasa a XII-a C


5. Principiile mecanicii, forța de inerție, forța centrifugă: document realizat de Teodora Bulichi, clasa a XII-a C


6. Forța de frecare la alunecare / forța de frecare statică
Probleme: Principii și legi în mecanica clasică


10.12.2014 Mișcarea rectilinie uniformă


05.01.2015 Mișcarea rectilinie uniform variată


18.01.2015 Principiile mecanicii newtoniene


09.02.2015 Tensiune în fire


12.02.2015 Forța de frecare


28.02.2015 Forța elastică


9.03.2015 Probleme recapitulative selectate din subiectele de bacalaureat din 2013 - 2015


Probleme: Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică


04.2015 Lucrul mecanic. Puterea


04.2015 Energia mecanică


05.2015 Impuls. CiocniriFilme: