TERMODINAMICA

  • Structura discretă a substanţei
  • Transformări particulare ale gazului ideal
  • Principiul I al termodinamicii
  • Principiul al II-lea al termodinamicii. Motoare termice
  • Transformări de stare de agregare. CalorimetrieAspecte teoretice:


Probleme:


Principiile termodinamicii: din subiecte date la examenele de bacalaureat

Animații:

Mișcarea BrownianăMotorul Diesel