ELECTROCINETICA


  • Curentul electric
  • Legea lui Ohm
  • Teoremele lui Kirchhoff
  • Gruparea rezistoarelor şi a generatoarelor
  • Energia şi puterea electrică


Aspecte teoretice

1.02.2016Probleme


1.03.2016: Probleme: intensitatea curentului electric, tensiunea electrică, legea lui Ohm, circuitul simplu


1.03.1016: Probleme: Legea lui Ohm, teoremele lui Kirchhoff, gruparea rezistoarelor și a generatoarelor. Probleme selectate din variantele de bacalaureat (2010-2016)