6. Oscilatii unde electromagnetice

  • Circuite de curent alternativ
  • OscilaČ›ii electromagnetice
  • Unde electromagnetice
  • AplicaČ›ii ale undelor electromagnetice